Tiesitkö, että voit olla oikeutettu Kela-korvaukseen ensiapukoulutuksen ja tarvikkeiden kuluista?


Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Kela korvaa sairasvakuutuslain perusteella työnantajalle/yritykselle kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, jotka aiheutuvat ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä. Tällaisia kustannuksia ovat mm. Työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestettävät ensiapukoulutukset. Korvaus on enimmillään 60% kustannuksista, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja Kelan tekemän päätöksen mukaan.


Kela-korvauksen saaminen edellyttää seuraavia:

- Organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä

- Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan

- Ensiapukouluttajilla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK)

- Työnantajien tulee hakea korvausta 6kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä

- Yrittäjien tulee hakea korvausta 6kk:n kuluessa laskun maksusta.


Ensiapukoulutus MS:n järjestämät kurssit täyttävät Kelan vaatimukset.


Tutustu tästä tarkemmin Kelan ohjeistukseen korvauksesta.