KELA-korvaus

Työnantajan täytyy huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Sairausvakuutuslain perusteella Kela korvaa yritykselle/työnantajalle kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, jotka aiheutuvat ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi ensiapukoulutuksen kustannukset, kun työntekijöille järjestetään ea-koulutus.

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.


Korvauksen edellytykset

Organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä.

Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan.

Ensiapukouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK).

Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELAN tekemän päätöksen mukaan.

Työnantajat hakevat korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yrittäjät hakevat korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta.