Tietosuojaseloste 1.1.2020

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Ensiapukoulutus MS Oy (y-tunnus: 3133398–3)

Valtakatu 19

94100 Kemi

mika@ensiapukoulutusms.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen hoitamiseen

Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

Tilastollisiin tarkoituksiin

Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.Pelkästään ensiaputarvikkeita tai muita fyysisiä tuotteita tilanneiden asiakkaiden tietoja ei luovuteta muille osapuolille kuin yllämainitut.

EA-kurssin suorittaneiden tietoja luovutetaan ensiapukortin myöntäjille (SPR, laadunvalvoja Kiwa Inspecta), jotta tieto kurssin käymisestä jää rekisteriin ja asiakkaalle voidaan luoda ensiapukortti.Tässä tapauksessa luovutettavia tietoja ovat koko nimi, syntymäaika , sähköposti sekä asiakkaan osoite tai tilaajayrityksen osoite.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkistusoikeus 

Oikaisuoikeus

Oikeus peruuttaa suostumus 

Poisto-oikeus